Zalety i zagrożenia morcelacji laparoskopowej w histerektomii i miomektomii

W ostatnich latach w chirurgii i ginekologii ugruntowała się laparoskopowa morcelacja tkanek. Ten zabieg chirurgiczny jest często stosowany w szczególności przy histerektomii i miomektomii. Morcelacja macicy w jamie brzusznej to technika, która pozwala uniknąć dużego nacięcia w celu pobrania materiału. Według FDA morcelacja laparoskopowa jest łagodniejsza i niesie ze sobą mniejsze ryzyko infekcji w porównaniu z histerektomią lub miomektomią z nacięciem brzucha. Korzyścią dla pacjentów jest również krótszy okres rekonwalescencji pooperacyjnej.

„List ostrzegawczy” Agencji ds. Żywności i Leków (FDA)

Pomimo wspomnianych korzyści morcelacji laparoskopowej w 2014 r. amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków wydała ostrzeżenie dotyczące użycia morcelacji laparoskopowej w histerektomii i miomektomii. Powodem tego jest potencjalne ryzyko rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych w ukrytych mięsakach macicy.

Stanowisko Elevating Gynecologic Surgery (AAGL)

W celu oszacowania ryzyka morcelacji AAGL wykorzystał model analizy decyzji, który porównuje wskaźnik śmiertelności po histerektomii brzusznej i histerektomii laparoskopowej z morcelacją. W „najgorszym przypadku” medianę częstości występowania mięsaka gładkokomórkowego oszacowano zachowawczo na 1:585, zaś ryzyko rozprzestrzenienia się nowotworu z powodu morcelacji podano na 15-35%. Na podstawie tych danych śmiertelność dla histerektomii laparoskopowej z morcelacją wynosiła 0,077% i 0,085% dla histerektomii otwartej. W opinii AAGL rezygnacja z zabiegu chirurgicznego nie miałaby więc sensu. Należy raczej skupić się na optymalizacji morcelacji tkanek.

FDA zaleca stosowanie do morcelacji systemu z workiem na preparat

W grudniu 2020 r. amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) opublikowała ostateczną rekomendację dotyczącą morcelacji laparoskopowej w zabiegach ginekologicznych. W wytycznych FDA ostrzega przed ryzykiem morcelacji mięsaka i rozlania komórek podczas histerektomii i miomektomii. Ponadto wydaje pilne zalecenie, aby morcelację macicy przeprowadzać wyłącznie w systemie zamkniętym (Tissue Containment System).

Większe bezpieczeństwo w histerektomii i miomektomii laparoskopowej

Optymalizację bezpieczeństwa w czasie histerektomii i miomektomii laparoskopowej zapewnia morcelacja w worku na preparat o niskim potencjale rozprzestrzeniania się komórek. Worek na preparat zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych, zaś usunięty materiał jest bezpiecznie gromadzony w zamkniętym systemie. Umożliwia to kontrolowaną morcelację tkanek.