Informacje o firmie

BOWA-electronic GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Strasse 4–10
72810 Gomaringen | Niemcy

Telefon +49 (0) 7072-6002-0
Telefaks +49 (0) 7072-6002-33
E-mail: info(at)bowa.de
Strona internetowa: www.bowa-medical.com

Wspólnik osobiście odpowiedzialny:
BOWA-electronic GmbH & Co. KG

Dyrektorzy zarządzający uprawnieni do reprezentowania spółki:
Jens Kröber, Martin Heinrich

Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy w Stuttgarcie

Numer w rejestrze:
HRA 381478

Numer identyfikacji podatkowej VAT-UE zgodnie § 27 a ustawy o podatku VAT:
DE 240259728

Numer w rejestrze fundacji EAR (Stiftung Elektro-Altgeräte Register)
Nr rejestracyjny WEEE DE 87419592

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 10 ust. 3 umowy państwowej o usługach medialnych:
Tobias Bühler (adres jak wyżej)

Koncepcja i realizacja:
Merzljak Healthcare Marketing W/V GmbH, Bonn, Niemcy, www.merzljak.de

Odpowiedzialność za treści
Zawartość naszych stron została stworzona z największą starannością. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność treści. Jako usługodawca jesteśmy zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG) odpowiedzialni za własne treści na tych stronach. Zgodnie z §§ 8 do 10 ustawy o telemediach nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiadomości o konkretnym naruszeniu. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy odpowiednie treści.

Odpowiedzialność za linki
Nasza strona zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te treści osób trzecich. Za treść stron, do których odsyłają linki, odpowiada zawsze dany oferent lub operator strony. Strony, do których odsyłają linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania linków. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie tworzenia linku. Jednakże stała kontrola zawartości stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa. Jeśli dowiemy się o naruszeniu prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

Prawo autorskie
Treści i dzieła utworzone przez administratorów stron na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek forma komercjalizacji tych materiałów wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści na tej stronie nie zostały utworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są respektowane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o stosowną informację. Jeśli dowiemy się o naruszeniu prawa, natychmiast usuniemy takie treści.

Prawa do zdjęć
Wszystkie zdjęcia w tej domenie/na tej stronie są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności przemysłowej i nie mogą być używane lub powielane bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Wszystkie prawa do zdjęć należą do producenta lub jego przedstawiciela lub do firmy Merzljak W/V GmbH, © Iryna – stock.adobe.com © Sergey – stock.adobe.com