Zalety i zagrożenia morcelacji laparoskopowej w histerektomii i miomektomii

Optymalizację bezpieczeństwa w czasie histerektomii i miomektomii laparoskopowej zapewnia morcelacja w worku na preparat o niskim potencjale rozprzestrzeniania się komórek. Worek na preparat zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych, zaś usunięty materiał jest bezpiecznie gromadzony w zamkniętym systemie.